Eiendomssektorens veikart mot 2050

Eiendom

J.B. Ugland Eiendom har signert strakstiltakene for boligutviklere og for eiendomsselskap i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomssektorens veikart mot 2050

– Vi har som mål å være en god by- og tettstedsutvikler. Da må vi tenke langsiktig og bærekraftig, sier Jill Akselsen, administrerende direktør i J.B. Ugland Eiendom.

13.08.2019 Pressemelding fra Ferd Eiendom, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom:

– Vår visjon, «Stolthet i å utvikle», forplikter oss til et engasjement om å utvikle gode møteplasser og skape varig og bærekraftig forandring. I vår strategi har vi vært tydelige på at hensynet til miljø og bærekraft skal vektlegges i alle våre prosjekter, i alle faser, sier Jill Akselsen.

Les hele pressemeldingen her: Norsk Eiendom