Innovasjonscamp i Kreativt Møtesenter

Konsern

Nylig var engasjerte masterstudenter ved UiA Shift på en 3 dagers innovasjonscamp i Kreativt Møtesenter. J. B. Ugland er stolt av samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Agder.

Innovasjonscamp i Kreativt Møtesenter