J.B. Ugland Eiendom går inn som medeier og utvikler av Kvartal 14 i Kristiansand

Eiendom

Dalandgården og Citygården skal rives og gi rom for innovativ byfornyelse.

J.B. Ugland Eiendom går inn som medeier og utvikler av Kvartal 14 i Kristiansand

Et prosjekt bestående av 13 000 m2 kontor, 4 000m2 handel og to etasjer med parkering som kommer til å definere en ny standard for hva leietakere i Kristiansand kan forvente seg. Kvartalet blir en storstue midt i Kvadraturen for både private og offentlige aktører. Daland Eiendom, BRGUtvikling og J.B. Ugland Eiendom samler seg for å realisere byfornyelsen som Kvartal 14 representerer. 

Kvartal 14, som profileres under forkortelsen K14, omringesav Skippergata, Kirkegata og Henrik Wergelands gate. Skippergata skal bli gågate, i Kirkegata er det planlagt sykkeltrase, Henrik Wergelands gate har sin kollektivtrase og i to underetasjer blir det parkering som i dag, men i nyttbygg. Tilgjengeligheten til kvartalet er dermed unikt bra uavhengig om man går, sykler, reiser kollektivt eller med egen bil.  

Bærekraft og Breeam-klassifisering

Prosjektet har hentet inspirasjon fra fremtidsrettede næringsbygg nasjonalt og internasjonalt og tar inn over seg hvordan både handel og arbeidsliv er i forandring. Samhandling, der ulike aktører sammen driver innovasjon og samskaping blir viktigere for å videreutvikle regionens attraktivitet og konkurransekraft.  Det er dette K14 legger til rette for og samarbeidet mellom utviklerne representerer akkurat dette. Videre står bærekraft sentralt og bygget skal Breeam-klassifiseres, noe som stiller strenge krav til å ivareta sosial, økonomiske og klima og miljømessig bærekraft.  

- Vi har jobbet lenge sammen med BRG om å realisere en fornyelse av kvartalet som har vært i familiens eie siden 60-tallet, den gang da Norman Daland drev malerforretning her. Vi er veldig glade for også å få med
J.B. Ugland på laget som bidrar med komplementær kompetanse som kommer prosjektet og fremtidig leietakere til gode, sier Hans Otto Daland

 - I BRG har vi gode erfaringer med at samarbeid mellom flere aktører gir gode resultater, og det er jo også det K14 legger opp til at leietakerne skal dra nytte av. Blant annet i Kanalbyen samarbeider vi godt med J.B. Ugland på entreprenørsiden. Når vi nå samler krefter med tre solideaktører har vi de beste forutsetninger for å realisere et fantastisk prosjekt,sier Roald Reme fra BRG

Samarbeid med Daland og BRG

 - Vår visjon er stolthet i å utvikle, og det kommer veldig sterkt til uttrykk i K14 og samarbeidet med Daland og BRG gjennom felles høye ambisjoner for hva prosjektet tilfører byen. Videre ser vi at K14 treffer en nerve hos leietakerne som ser viktigheten av kvalitetene som prosjektet representerer. Det skal være en konkurransefordel å være leietaker i K14, sier Jill Akselsen fra J.B. Ugland Eiendom.

Kontaktopplysninger for ytterligere kommentarer:

Roald Reme, Daglig leder BRG Utvikling,mobil: 909 24 176

Hans Otto Daland, Medeier, Daland Eiendom, mobil: 913 80 245

Jill Akselsen, Daglig leder J.B. Ugland Eiendom, mobil: 93477 934

For mer informasjon om prosjektet: www.k14.no