J.B. Ugland Entreprenør bygger for Scala!

Eiendom

Scala Odden har valgt J.B.Ugland Entreprenør til oppdraget med å utvide Oddensenteret i Grimstad.

J.B. Ugland Entreprenør bygger for Scala!

Dagens kjøpesenter skal utvides med ca. 4000 kvm samt at det skal bygges 18 nye leiligheter med flott utsikt mot sjøen. Byggestart 11.mars 2021.

Les mer om Odden Brygge/ Prospekt

Les artikkel i Grimstad Adressetidende

Fremdrift på byggeplass:

Det nye Oddensenteret starter å ta form - det er nå stor aktivitet med betongarbeider, betongelementarbeider og stålarbeider.

13.09.2021
09.03.2021