J.B. Ugland ønsker å bidra til bærekraftige energiløsninger

Konsern

J.B. Ugland har samarbeidet med UIA, Greenstat, Agder Energi og ASKO for å utrede muligheter for hydrogenproduksjon, rettet mot tungtransportsektoren på Sørlandet.

J.B. Ugland ønsker å bidra til bærekraftige energiløsninger

En av flere aktuelle lokasjoner til produksjon og fylling av hydrogen kan være Agdernæringspark ved Kjerlingland, Lillesand Kommune. Her står J.B. Ugland sammen med Lillesand Næringsarealer (Lina) og Kristiansand Næringsselskap (KNAS) som grunneiere. Ønsket er at den første tankstasjonen for hydrogen i Agder skal lokaliseres på Kjerlingland. Videre er vi stolte av være sammen med Lina og KNAS om dette flotte området.

Les mer: Artikkel fvn.