J.B. Ugland ser frem til 4 nye år med ØIF Arendal!

Konsern

Vi er stolte av å fortsette samarbeidet med ØIF Arendal. Spesielt er vi opptatt av å støtte idretten som er en viktig bærebjelke i samfunnet.

J.B. Ugland ser frem til 4 nye år med ØIF Arendal!

Dette støtter vår visjon "stolthet i å utvikle".

Les mer om samarbeidet