J.B. Uglands nye storsatsning - Prosjekt Smørsund

Eiendom

J.B. Ugland, i samarbeid med Modus Eiendom Vesterled AS, ønsker å utvikle Prosjekt Smørsund i Grimstad med tilrettelegging for boliger, nytt torg og oppgradering av parkarealet.

J.B. Uglands nye storsatsning - Prosjekt Smørsund
Illustrasjoner: All – Atelier Lorentzen langkilde (ARK) / STED (LARK)