Kanalbyen 2C -Fremdrift på byggeplass

Eiendom

Det nye byggetrinnet 2C består av 86 leiligheter beliggende ytterst på "Holmen" i Kanalbyen, Kristiansand.

Kanalbyen 2C -Fremdrift på byggeplass
Kanalbyen 2C - Byggeplass 03.06.2021

Se ledige leiligheter og les mer om prosjektet på kanalbyen.no

Fremdrift på byggeplass:

  • Soltorget og dekke for 1. etg i Y-bygget er støpt.
  • Betongarbeider pågår for 3. etg i bygg T og bygg U.
  • Støp av dekke over parkeringskjeller ferdigstilles til sommerferien 2021.
  • Baderomskabiner heises fortløpende inn i byggene i takt med fremdrift på byggeplass.
     
Uke 22
Uke 18
Uke 14 - 2021
Uke 13 - 2021
Uke 8 - 2021
Uke 4 - 2021
Uke 3 - 2021
Uke 2 -2021