Kanalbyen 2C - 84 av 86 leiligheter solgt!

Eiendom

Byggetrinn 2C i Kanalbyen har fått en fantastisk mottakelse i markedet - i god tid før ferdigstillelse er prosjektet nærmest utsolgt.

Kanalbyen 2C - 84 av 86 leiligheter solgt!

Les mer og se ledige leiligheter

Nå arbeides det for fult med neste byggetrinn i Kanalbyen, planlagt salgsstart er september 2022!

Meld interesse her