NAV Grimstad blir ny leietaker i Sørlandets Teknologipark!

Eiendom

Grøm Eiendom AS med aktørene J.B.Ugland Eiendom(90 %) BA-Eiendom (10 %) har fått oppdraget med å oppføre - og drifte de nye lokalene som etter planen skal stå ferdig juni 2024.

NAV Grimstad blir ny leietaker i Sørlandets Teknologipark!
HenningLarsen

- Vi er godt fornøyd med løsningen, som vil gi topp moderne arbeidsplasser for våre ansatte, sier direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal. Kommunedirektør Magnus Mathisen er også tilfreds med at at NAV flytter inn i et nybygg.

- Det er en rivende utvikling på campusområdet rundt universitetet og fagskolen, og det er positivt at kommunen gjennom partnerskapet i NAV kan støtte opp under denne utviklingen, sier Mathisen.

Les mer i Grimstad Adressetidende