Politikerne støtter planene for Innovasjonshuset

Eiendom

Bygget på 6000 m2 fordelt over 8 etasjer, skal bli en møteplass for Campus, Grimstad og regionen. Bygget skal Bream-klassifiseres til Very Good og vil romme 250 - 300 nye arbeidsplasser.

Politikerne støtter planene for Innovasjonshuset
Foreløpig skisse: ENO Arkitekter

Politikerne i Grimstad støtter J.B. Uglands planer om det nye miljøbygget med arbeidstittelen «Innovasjonshuset» i hjertet av Campus Grimstad. Dette vitner om en offensiv kommune som tar både miljø og næringsutvikling på alvor.


Les mer: Grimstad Adressetidende