J.B. Ugland sponser YoungShip Sørlandet

Konsern

J.B. Ugland-konsernets shippingselskap, J.M. Ugland & Co, støtter maritimt nettverksbygging på Sørlandet.

J.B. Ugland sponser YoungShip Sørlandet

Youngship Sørlandet ble etablert i 2007 og er en del av et internasjonalt nettverk med flere tusen medlemmer verden rundt. Den første YoungShip avdelingen ble etablert i Bergen 2004, og YoungShip har de siste 16 årene utvidet seg til global forankring. I Norge fins det avdelinger i flere kystbyer, blant annet i Oslo, Stavanger og Bergen. Sørlands avdelingen ble startet opp med Karoline Meidell som initiativtaker og styreleder, og har for tiden rundt 60 medlemmer som jobber i hele den maritime sektor, alt fra rederibransjen, skipsassuranse til oljeservicenæringen.  

Meidell forteller at aktivitetene spenner fra faglige samlinger og kursvirksomhet til seminarer og sosiale treff. Flere ganger i året sørger Youngship Sørlandet for at medlemmer av organisasjonen får treffe og utveksle erfaringer med bedriftsledere og gründere, og de har også et tett samarbeid med Sørlandets Rederiforening. Hun mener at Youngship spiller en viktig rolle i å bygge et sterkt maritimt miljø på Sørlandet, og påpeker viktigheten av å ivareta de neste generasjoner i den maritime næring.

Youngship Sørlandet er aktuelt for yrkesaktive i den maritime næring i alderen opp til 40 år, samt har foreningen åpent for studentmedlemskap for engasjerte studenter som søker en karriere i maritim sektor.

– Sørlandet har lange og solide tradisjoner innen maritim næring. For å vedlikeholde og forsterke den posisjonen, er det nødvendig at vi knytter til oss unge mennesker med kunnskap og ambisjoner. Ikke bare de som har sine røtter her, men også innflyttere. Et sterkt faglig nettverk bidrar til å gjøre landsdelen mer attraktiv for disse gruppene, sier Meidell.