Grøm Næringspark 21

Grimstad

Grøm Eiendom AS (J.B. Ugland/BA-Eiendom)skal oppføre- og drifte det nye kontorbygget Grøm Næringspark 21 som etter planen skal stå ferdig sommeren 2024.

Grøm Næringspark 21
Illustrasjon: HenningLarsen

Bygget oppføres i Grøm Næringspark ved den nye Fagskolen og vil få god bussforbindelse, enkel adkomst til E18 og kort avstand til byens sentrum.
Fremtidige leietakere vil få tilgang til flotte fellesarealer og bli en del av et spennende og tverrfaglig miljø i Sørlandets Teknologipark.

Kontakt: Christel Stendal (m) +47 948 52 952 (e) cs@jbugland.no