Innovasjonshuset

Grimstad

Prosjektet med arbeidstittelen «Innovasjonshuset» er et miljøbygg i hjertet av Campus Grimstad. Prosjektet, på 6000 m2 fordelt over 8 etasjer, skal bli en storstue og møteplass for Campus, Grimstad og regionen og gi rom for 250 – 300 arbeidsplasser.

Innovasjonshuset
Foreløpig skisse: ENO Arkitekter
Foreløpig skisse: ENO Arkitekter

Campus Grimstad er et område med ca. 6 500 arbeidsplasser og studenter og er unikt både i regional og nasjonal målestokk. «Innovasjonshuset» tilrettelegger for samhandling mellom ulike aktører, hvor innovasjon og samskaping vil være sentralt for å videreutvikle Campus Grimstad sin attraktivitet og konkurransekraft. 

Bygget skal inneholde bespisningstilbud, lunsjrestaurant, co-works-arealer, fleksible prosjektarealer, kreative rom, møterom samt kontorer for nye leietakere.

Bygget skal Bream-klassifiseres til Very Good.