Smørsund

Grimstad

J.B. Ugland utvikler et nytt boligprosjekt med navnet "Smørsund" sentralt i Grimstad. Planene for prosjektet innebærer nye leiligheter, nytt torg samt oppgradering av tilhørende parkareal. Prosjektet er et samarbeid mellom J.B. Ugland og Modus Eiendom Vesterled AS.

Smørsund
Fotomontasjer: A L L - Atelier Lorentzen Langkilde