Sørlandets Teknologipark

Grimstad

Sørlandets Teknologipark i Grimstad er landsdelens største innovasjonsmiljø. Her jobber rundt 1000 mennesker i 30-40 ulike teknologi- og it-bedrifter. J.B. Ugland har et langsiktig engasjement for å videreutvikle Sørlandets Teknologipark og tilhørende Campus som et tyngdepunkt i landsdelen for bedrifter, undervisning, forskning og innovasjon.

Sørlandets Teknologipark

Sørlandets Teknologipark består i dag av tre bygg som alle er knyttet sammen med gangbroer. Jon Lilletuns vei 1 er vårt største bygg. Det huser store leietakere som Skatteetaten og Sykehuspartner. Her ligger også felles kantine, resepsjon og trimrom.

Jon Lilletuns vei 3 ligger i umiddelbar nærhet til Universitetet, og UiA er en av leietakerne. Dette er vårt minste bygg, og lokalene er egnet for mindre etableringer

Terje Løvås vei 1 er Teknologiparkens siste tilskudd og stod klart i desember 2012. Dette er et klasse B-bygg på 9400 kvadratmeter, hvor det er lagt vekt på moderne teknologi og høy standard med fokus på energi- og miljøvennlige løsninger. Et moderne, men tidløst design med mye glass gir gode og velfungerende kontorlandskap. Byggherre var J.B. Ugland Eiendom AS/Ugland Teknopark AS.

Store planer

Områdeplanen for Sørlandets Teknologipark og tilhørende Campus Grimstad legger til rette for å utvikle  en attraktiv bydel, der området suppleres med park, moderne bo-områder, handel, idrett og rekreasjon. Totalt har området et regulert utbyggingspotensiale på over 400 000 kvadratmeter, og har følgelig en lang tidshorisont for realisering. Nye illustrasjoner som nå er utarbeidet, synliggjør mulighetsrommet og gir eksempler på hvordan utviklingen kan ta form.

Planene for området inkluderer 700-800 boliger, kontorer, hotell-og konferansesenter, idrettsanlegg/flerbrukshall, offentlig bebyggelse samt forretning i området. Som en del av denne utviklingen og for å styrke kompetansemiljøet i og rundt Campus Grimstad, er J.B.Ugland engasjert i prosjekter innenfor teknologi, idrett og helse sammen med strategiske samarbeidspartnere.