Sørlandets Teknologipark

Grimstad

Sørlandets Teknologipark i Grimstad er landsdelens største innovasjonsmiljø. Her jobber rundt 1000 mennesker i 30-40 ulike teknologi- og it-bedrifter. J.B. Ugland har et langsiktig engasjement for å videreutvikle Sørlandets Teknologipark og tilhørende Campus som et tyngdepunkt i landsdelen for bedrifter, undervisning, forskning og innovasjon.

Sørlandets Teknologipark

Sørlandets Teknologipark består i dag av tre bygg som alle er knyttet sammen med gangbroer. Jon Lilletuns vei 1 er vårt største bygg. Det huser store leietakere som Skatteetaten og Sykehuspartner. Her ligger også felles kantine, resepsjon og trimrom.

Jon Lilletuns vei 3 ligger i umiddelbar nærhet til Universitetet, og UiA er en av leietakerne. Dette er vårt minste bygg, og lokalene er egnet for mindre etableringer

Terje Løvås vei 1 er Teknologiparkens siste tilskudd og stod klart i desember 2012. Dette er et klasse B-bygg på 9400 kvadratmeter, hvor det er lagt vekt på moderne teknologi og høy standard med fokus på energi- og miljøvennlige løsninger. Et moderne, men tidløst design med mye glass gir gode og velfungerende kontorlandskap. Byggherre var J.B. Ugland Eiendom AS/Ugland Teknopark AS.