Tønnevollskogen - Eneboliger

Grimstad

Tønnevollskogen byr på 12 moderne eneboliger i kjede i utkanten av den fremtidige Campusparken i Grimstad.

Tønnevollskogen - Eneboliger
Illustrasjon: Rambøll

Tønnevollskogen boligområde skal etter hvert romme 100 boliger. Den blir en viktig brikke i utviklingen av en ny og innovativ bydel i Grimstad, med UiA og teknologiparken som nærmeste naboer. Utbyggere er J.B. Ugland Eiendom og BA-Eiendom.

Les mer om Tønnevollskogen og meld interesse

Illustrasjon: Rambøll

Første byggetrinn med eneboliger (1-6) er utsolgt.

Andre byggetrinn med eneboliger (7-12) er for salg.