UiA Grimstad

Grimstad

Universitetet i Agder (UiA) besluttet i 2005 at deres tidligere virksomheter i Arendal og Grimstad skulle samlokaliseres i èn campus lokalisert i Grimstad. J.B. Ugland Eiendom AS / Ugland Teknopark AS vant oppdraget å bygge nytt universitetsbygg, med tilhørende studenthus og parkeringshus. Utbyggingsareal var på hele 33.500 kvadratmeter, med J.B. Ugland som byggherre og totalentreprenør.

UiA Grimstad

Byggingen startet i september 2007 og ble overlevert i august 2010. Bygningsmassen eies av J.B. Ugland og leies ut til UiA.

Bygningsmassen består av 27.000 kvadratmeter universitetsbygg, 1.000 kvadratmeter studenthus og  5.500 kvadratmeter p-hus og tilhørende utomhusanlegg/infrastruktur.

Utvidelse lab

Siden åpningen i 2010 har Campus blitt utviklet videre, med flere nye bygg og fasiliteter. Høsten 2013 ble laboratorieavdelingen utvidet med 600 kvadratmeter  laboratorie- og forskningsarealer. Utbygger var Jon Lilletuns vei 9 AS og J.B. Ugland Eiendom AS.

Utvidelse kontor

I 2015 ble kontoravdelingen i 5. etasje utvidet med  140 kvadratmeter. Byggherre var Jon Lilletuns vei 9 AS.

Mechatronics Innovation Lab. (MIL)

I august 2017 åpnet UiAs nye Mechatronics Innovation Lab. (MIL), et 4500 kvadratmeters høyteknologisk laboratorium for utvikling av nye industrielle løsninger. Byggherre og totalentreprenør var J.B. Ugland Eiendom AS. Åpningen representerte en milepæl for universitetet. Bygningsmassen består av to bygg, med laboratorier og tilhørende funksjoner, bl.a. kuldelabaoratorium, robotlab.  og High Force teststand (strekktest).

Senter for helseforskning

I4 Helse er et nytt senter for innovasjon og tjenesteutvikling innen helse og omsorg ved UiA, campus Grimstad. Senteret har fått navnet i4Helse, hvor de fire i-ene står for «Ide – Involvering – Innovasjon –Implementering.

I4 Helse er et nasjonalt testsenter for utvikling av nye teknologiske og digitale løsninger innen helse og omsorg. Byggherre var Jon Lilletunsvei 9 AS, med J.B. Ugland som totalentreprenør.