Grøm Næringspark 21 - Fremdrift på byggeplass

Eiendom

Grøm Eiendom AS med aktørene J.B.Ugland Eiendom(90 %) BA-Eiendom (10 %) har fått oppdraget med å oppføre - og drifte de nye lokalene som etter planen skal stå ferdig juni 2024.

Grøm Næringspark 21 - Fremdrift på byggeplass
12.04.2024

Fremdrift på byggeplass

Utvendig: Det arbeides med å ferdigstille fasader og utomhusarbeider er godt i gang.

Innvendig: 1. etg er ferdigstilt og det pågår arbeider i 2. - og 3. etg.

12.04.2024
20.12.2023
16.11.2023
31.10.2023
04.09.2023
16.08.2023
09.05.2023
Grøm Næringspark 21 - Tomt
Illustrasjon: HenningLarsen