Grøm Næringspark 21 - Fremdrift på byggeplass

Eiendom

Grøm Eiendom AS med aktørene J.B.Ugland Eiendom(90 %) BA-Eiendom (10 %) har fått oppdraget med å oppføre - og drifte de nye lokalene som etter planen skal stå ferdig juni 2024.

Grøm Næringspark 21 - Fremdrift på byggeplass
09.05.2023

Fremdrift på byggeplass

Arbeidene på tomten til Grøm Næringspark 21 er i gang.

09.05.2023
Grøm Næringspark 21 - Tomt
Illustrasjon: HenningLarsen