Stolt historie til sjøs

369350
0
Antall fraktede personbiler 2019
51852
0
Antall fraktede lastebiler 2019
413000
0
Nautiske mil i samlet seilingsdistanse 2019
1085
0
Antall årlige havneanløp

J.M. Ugland & Co ivaretar konsernets aktiviteter innen shipping. Vi har for tiden to bilskip (PCTC) som transporterer personbiler og lastebiler mellom en rekke havner i Europa. Skipene leies ut på bareboat-basis og driftes av europeiske operatører.

Vår ambisjon er å være en foretrukket tilbyder av skip til dette markedet. Vi skal vokse og søker derfor aktivt investeringsmuligheter i nye skip. Administrerende direktør Richard Coulling er ansvarlig for fraktdivisjonen i konsernet (rc@jbugland.no).

Flåten

> > >
Navn:
Neckar Highway
Skipstype:
Lasteskip
Last:
Kjøretøy
Kapasitet:
950 biler
Flagg:
Kypros
Bruttovekt:
9233 tonn
Total lengde:
99.9 meter
Bredde:
19.65 meter
Byggeår:
1999
Driftsform:
Bareboat
Navn:
Main Highway
Skipstype:
Lasteskip
Last:
Kjøretøy
Kapasitet:
950 biler
Flagg:
Kypros
Bruttovekt:
9233 tonn
Total lengde:
99.9 meter
Bredde:
19.83 meter
Byggeår:
1998
Driftsform:
Bareboat

Hvor er båtene?

Shipping i generasjoner

Shippingaktivitetene i J.B. Ugland-gruppen har sitt utspring i familieselskapet J.M. Ugland & Co, som ble stiftet i 1930 av Johan Milmar Ugland, farfar til nåværende eier Johan Benad Ugland.

Annen generasjon, Andreas K.L. Ugland, videreførte selskapet. Deres første bilskip ble designet og bygget i 1963. På begynnelsen av 1970-tallet ble selskapet Høegh – Ugland Autoliners» til i samarbeid med skipsreder Leif Høegh. Tredje generasjon, Johan Benad Ugland, var aksjonær i selskapet inntil Uglands andel av 27 dypvannsfartøy med tilhørende kommersiell drift, ble solgt til Leif Høegh i 2000.

Ugland-familien har lange tradisjoner innen bilskipsektoren. Allerede i 1970 etablerte Andreas K.L. Ugland drift av kortdistanse-bilskip, kjent som Ugland Aall Car Carriers (UACC). Johan Benad Ugland var aksjonær i dette selskapet, som – med sine 19 sjøfartøy og tilhørende kommersielle drift – ble solgt til NYK i 1990. Senere endret dette selskapet navn til UECC.

Som deleier i Ugland Brothers Limited, var Johan Benad Ugland ansvarlig for den tekniske forvaltningen av UACC- flåten før og en tid etter at skipene ble overført til NYK.

I 2003 gikk J.B. Ugland tungt inn i shipping og bygde opp en flåte på 46 skip, som siden ble solgt til det indiske selskapet Siva Ventures Ltd. i 2008.

Dagens shippingvirksomhet i J.B. Ugland startet i 2013 med etableringen av Ugland Car Carriers med fokus på den europeiske short-sea Car Carrier-sektoren. Selskapet kjøpte totalt seks PCTC/PCC skip mellom 2013 og 2018. Som følge av gunstige markedsforhold for bilskip, solgte selskapet sine seks fartøy i 2022.

J.M. Ugland & Co vil fortsette å overvåke de ulike shipping sektorene for mulige investeringer.

Richard Coulling (rc@jbugland.no)er daglig leder for J.M. Ugland & Co.

Selskapsstruktur J.M. Ugland & Co
M/S Laurita

Her er et av Uglands bilskip, M/S Laurita, på vei inn til New York vinteren 1970. Ti år senere reddet M/S Laurita 164 vietnamesiske flyktninger i Sør-Kinahavet under stor dramatikk.

Aktuelt

Ingen aktueltsaker.