J.B. Ugland forsidebilde

Stolthet i å utvikle

J.B. Ugland-selskapene

J.B. Ugland Holding AS ble etablert 18. september 2000, som resultat av et generasjonsskifte i familieselskapet Andreas Ugland & Sons AS. Eier er Johan Benad Ugland. Konsernet drives i dag av hans sønn, Johan Martin Ugland.

Ugland-familien har i generasjoner vært opptatt av å skape varige verdier. J.B. Ugland utvikler, bygger og drifter bærekraftige boligområder og næringsbygg. Vi viderefører dessuten familiens stolte shippingtradisjoner ved å tilby spesialskip for biltransport. Selskapets kapital forvaltes i et eget investeringsselskap.

J.B. Ugland selkapsstruktur

Strategi

Å så og høste har gjennom generasjoner vært en leveregel for Ugland-familien. De bryter ny jord, investerer og får ting til å vokse. Slik har de skapt merverdier i jordbruk, handel og skipsfart.

Denne leveregel er kjernen i J.B. Uglands forretningsstrategi. Gjennom langsiktige investeringer i eiendomsutvikling, shipping, finans og kompetansebygging vil selskapet skape varige verdier som løfter landsdelen og gir grunnlag for ny og bærekraftig vekst.

UiA

Visjon

Stolthet i å utvikle

Å utvikle: Gir oss mennesker en dypere mening i arbeidshverdagen. Vi skaper noe nytt og verdifullt gjennom egen innsats. Det handler om mer enn kortsiktige gevinster. Vi ønsker å bidra til langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling.

Gir stolthet: Fordi vi personlig og kollektivt når nye mål og skaper resultater som betyr noe i en større sammenheng.

Nøkkeltall (J.B. Ugland Holding AS)

2022- (2021)
Driftsinntekter: 747,7 mill (637,8)
Årsresultat: 10,9 mill (69,5)
Sum egenkapital: 1048 mill (1110)

Styret

Johan Benad Ugland (1953)
Bosted: Grimstad
Utdannelse: Naval Architect
Stilling/jobb: Bonde
Carina C. O. Ugland (1983)
Bosted: Grimstad
Utdannelse: PhD Psychology
Stilling/jobb: Daglig Leder J.B. Ugland Fornybar Energi
Nelly K. L. Ugland (1993)
Bosted: London
Utdannelse: Studerer til bachelorgrad i Psychology
Stilling/jobb: Student
Tom B. Knudsen (1951)
Bosted: Oslo
Utdannelse: Jurist
Stilling/jobb: Advokat
Torstein Moland (1945)
Bosted: Vegårshei
Utdannelse: Cand.oecon
Stilling/jobb: Pensjonist
Johan Benad Ugland

Johan Benad Ugland

Med familierøtter på morsgården Storegra Gård i Grimstad, som har historie tilbake til 500-tallet, var det aldri noen tvil om at odelsgutten Johan Benad Ugland, eldste sønn til Oda og Andreas K. L. Ugland, skulle bli bonde. Men først dro han ut i verden.

I 1968 startet han sin maritime utdanning i England og USA. Rundt 1980 startet Johan Benad og hans yngre bror Andreas Ove et driftsselskap i London. Driften ble til et rederi som senere ble børsnotert – og egen formue var etablert.

Deretter bar det til Cayman Island og Syd-Amerika, hvor de etablerte en egen shippingbank. Rundt 1990 begynte imidlertid Johan B. Ugland å lengte hjem igjen. Generasjonsskiftet fra far Andreas K. L. til de tre sønnene var allerede igangsatt, og i 1993, etter 25 år i utlandet, hadde Johan B. igjen fått skattekort fra den norske stat.

Det har alltid vært viktig for Johan B. å finne en identitet i lokalsamfunnet, og å kunne bidra med sin kompetanse, erfaring og kapital. Da han vendte hjem igjen var det store problemer i treindustrien, som hadde over-ekspandert på 1980-tallet. Med kompetanse innen finans og strategi kombinert med lokal fagkunnskap, tok industrien seg opp igjen og genererte overskudd.

Samtidig med de dårlige tidene innen treindustri var også eiendomsmarkedet nede i en bølgedal, og FoU-bygget i Grimstad ble kjøpt av Grimstad kommune. Dette ga Johan B. inspirasjon til å sette i gang sitt store prosjekt: utviklingen av Sørlandets Teknologisenter. Dette fikk et skikkelig løft da det etter iherdig arbeid ble klart at Ericssons FoU-avdeling besluttet å etablere seg i Grimstad, fremfor å flytte til Asker og Oslo. I dag er området et blomstrende teknologisenter, med blant annet Universitetet i Agder, Devoteam, Skatteetaten, Coventure og Teknova.

Likevel er det gårdsdrift som står Johan Benad Ugland nærmest, og som bonde med oppdrett av storfe og hjort i stjerneklassen, er det på Storegra Gård han tilbringer mesteparten av sin tid.

Våre røtter

Våre røtter

600
De første registrerte bosettinger på Uglands familiegård, Storegra Gård på Tjore.
800
Skipet Thorje frakter flere av de egdske kolonister til Island.
1260
Jon Hoglive Tjore er Tjorebonde og Sveitehøvding i kongens flåte. Han er slektens første navngitte kaptein.
1326
Etterkommerne Gudbrand og Gunnar hyrede skip "St. Holberg" anløper i England med tømmerlast til en verdi av 30 pund.
1559
Den dansk/norske kongen etablerer landets første storstilte verft på Tjore, hvor flere krigsskip blir bygd for Kronen. Deriblant orlogsskipet ”St.Oluf”
1700
Skipsbygging og sjøfart på Tjore skyter fart. Halvor Olsen Ugland nevnes som skipsbyggmester.
1802
Skipskaptein Jens Olsen Støle etablerte han Støle Verft og bygger mer en 30 fartøyer. Er en av de første i Norge som bygger skip av typen skonnert.
1831
Nils Johan Johannesen viderefører tradisjonen med gårdsdrift, handel og sjøfart. Han blir også skipsbygger, kaptein og reder.
1881
Johan Milmar Ugland blir født. Med han starter familiens moderne skipsfartseventyr.
1925
Andreas K. L. Ugland blir født.
1930
Rederiet J. M. Ugland & Co. stiftes. Satser på stålskip og anskaffer «Sarita».
1940
”Sarita” torpederes. Hele besetningen på 29 mann reddes.
1950
I løpet av 1950-årene vokser Ugland-flåten med om lag ett skip årlig.
1992
Andreas K. L. arveoppgjøret med sine tre sønner Johan Benad, Andreas Ove og Knut Axel Ugland.
2000
J.B. Ugland Holding AS opprettes med Johan Benad Ugland som eneaksjonær.
Storegra gård

Storegra gård

Gårdsdrift er en viktig del av virksomheten til J.B. Ugland. Familiegården Storegra Gård, er en av Sørlandets eldste gårder, med en historie som går tilbake til tidlig middelalder. Dagens Storegra Gård startet med generasjonsskiftet i 1973 da Johan Benad Ugland tok over driften av familiegården etter sine foreldre, Oda og Andreas K.L. Ugland.

Driften ved Storegra Gård er basert på dyrevelferd og trygghet til produktet. Her tenker man hele kretsløpet; fra dyrenes og plantenes ve og vel og helt fram til sluttprodukt. Vi ønsker å ivareta en helhetlig drift, der dyr og ressurser spiller på lag. Storegra Gård leverer i dag kvalitetsprodukter fra Aberdeen Angus kveg og hjort.

Videoarkiv

Scroll for alle videoene

Sponsorater – J.B. Ugland i lokalsamfunnet

Vi som jobber i J.B. Ugland er opptatt av å bidra til utvikling og trivsel i samfunnet rundt oss. Derfor støtter vi aktiviteter som kan bidra til det, enten det handler om fysisk aktivitet og moro, lokal stolthet eller samfunnsgagnlig virksomhet som trygger liv og helse.

Våre største sponsorater:

Amazon Grimstad FK er vi stolt sponsor av. Amazon Grimstad var et av de første kvinnelige fotballagene i Norge, og det første damelaget som ble tatt opp i Norges Fotballforbund.
Fotballklubben Jerv er Grimstads stolthet og vi er stolte av å være med «på laget». Vi har hatt stor glede av å følge klubben gjennom sesonger fylt med glede og spennende øyeblikk, og vi ser frem til å følge dem videre som samarbeidspartner.
ØIFs eliteserielag håndball er vi generalsponsor for. ØIF er blitt landsdelens beste herrelag i håndball og spiller på øverste nivå i Norge. Som støttespiller, skal vi bidra til at klubben kan nå sportslige mål, som igjen kan føre til stolthet og engasjement i landsdelen.
Align Racing is a group of students at the University of Agder (UiA), with a common goal of competing in Formula Student. Our team consists of students from a wide variety of disiplines. Engineers, economists, marketers and designers are all working together to build a great car and an even greater team.

J.B. Ugland støtter også flere lokale idrettslag, foreninger og veldedige formål.