Bærekraft

Vår visjon, «stolthet i å utvikle», forplikter oss til et engasjement i forhold til å skape varig og bærekraftig forandring. J.B. Ugland skal være en pådriver for oppnåelse av FNs 17 bærekraftsmål, og hensynet til miljø og bærekraft skal vektlegges i alle våre prosjekter, i alle faser.

Våre aktiviteter påvirker miljøet, spesielt innenfor vår eiendomsvirksomhet. Vi skal være den ledende utvikleren av bærekraftige steder og byer på Sørlandet, og en foretrukken partner for bærekraftig utvikling i Osloregionen. Vi har valgt å bruke «Eiendomssektorens veikart mot 2050» som en veileder, og har forpliktet oss til å innføre strakstiltakene i veikartet.

Vi har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2020, og vår siste rapportering finner du her:
https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/153965


Har du innspill eller kommentarer til vårt bærekraftsarbeid, vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt oss på post@jbugland.no

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomhetens respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Loven er vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. juli 2022. J.B. Ugland-konsernet omfattes av Åpenhetsloven og har plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og å offentliggjøre denne informasjonen innen 30. juni hvert år.

I aktsomhetsvurderingen kartlegger og vurderer vi negativ påvirkning eller skade i vår virksomhet, leverandørkjede eller hos forretningspartnere knyttet til menneskerettigheter og anstendig arbeid. På samme instans vurderer vi eksisterende og nye tiltak for å stanse eller redusere risiko.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023.

Event. spørsmål kan rettes til post@jbugland.no