J.B. Ugland Investering

Sikre verdier og vekst

79,9
0,0 %
Avkastning Lux Nordic Financial Opportunities Fund siden start (30.11.2010)
7,6
0,0 GWh
Egen kraftproduksjon 2019
5
0 milliarder
Lux Nordics forvaltningskapital

J.B. Uglands midler forvaltes i egen regi og i samarbeid med datterselskapet Lux Nordic Wealth Management (Lux Nordic), som har forretningsadresse i Luxembourg.

Selskapet/Lux Nordic har en forvaltningskapital på rundt fem milliarder kroner og er eid av J.B. Ugland (62 prosent) og partnere i Lux Nordic (38 prosent).

Den finansielle porteføljen består i hovedsak av fixed income, børsnoterte aksjer og fond. J.B. Uglands likvide midler skal forvaltes med lav risiko og være raskt tilgjengelige for egne investeringsprosjekter.

I tillegg til Lux Nordic, samarbeider vi med flere profesjonelle investeringsrådgivere. Vi har investert i London-baserte Private Equity Funds og i mindre utstrekning direkte i mindre unoterte selskaper.

Rockley Photonics: High capacity data chips for use in electronics
Blu Wireless: Implementing high speed 5G wireless
Idenprotect: Protects against cyber crime
Allegra Care: UK care home manager
NRP Premium Maritime III: Direct shipping investments. Likely to end up with interests in 10-15 vessels
CLARK: Germany’s leading digital insurance broker
Vissim: Technology for vessel traffic mgt and surveillance
Stimline: Supplying offshore technology/software
Asia Innovations Group: Leading Mobile Entertainment Group

Dette er Lux Nordic

Lux Nordic Wealth Management S.A. (Lux Nordic) ble etablert i Luxembourg oktober 2007 av J.B. Ugland Holding AS og partnere i Lux Nordic Wealth Management S.A. I dag forvalter Lux Nordic ca. 5 milliarder kroner på vegne av sine kunder.

Lux Nordic har også sitt eget fond, Lux Nordic Financial Opportunities Fund. Fondet ble etablert 30. november 2010 og har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8 prosent. Les mer her: http://www.luxnordic.lu/fund/

Selskapet tilbyr finansielle tjenester og rådgivning for kunder som ønsker høy standard på personlig oppfølging. For å kunne tilby omfattende private finansielle tjenester, samarbeider Lux Nordic med flere kjente innskuddsbanker. Som kunde i Lux Nordic, går dine verdier inn i innskuddsbankene med dekning av Luxembourgs ordning for innskuddsgaranti. Fokuset er langsiktig forvaltning, og tjenestene er skreddersydd for å skape vekst og bevare verdier, i henhold til kundens spesifikke behov og målsettinger.

Lux Nordic er regulert under Luxembourgs tilsynsmyndighet for finanssektoren (Commission de Surveillance du Secteur Financier- CSSF), med godkjennelse som kapitalforvalter etter artikkel 24-3, i finansloven 5. april 1993.

Fornybar

J.B. Ugland Fornybar Energi AS er ansvarlig for konsernets investeringer innen fornybar energi. Selskapet eier 51 prosent av småkraftverket Nape Kraftverk i Fyresdal kommune i samarbeid med Skagerak Kraft AS (49 %). Kraftverket ble satt i drift 2013 med 2 MW installert effekt og en årlig produksjon på 7,6 GWh.

Venture

J. B. Ugland ønsker også å bidra til innovasjon og vekst i landsdelens næringsliv. Derfor investerer vi fra tid til annen i lovende venture- bedrifter. Denne satsingen skjer i samarbeid med blant andre Innoventus Sør, Teknova (nå en del av NORCE) og Skagerak Maturo, som J.B. Ugland er medeier i.

J.B. Ugland selskapsstruktur

Aktuelt

Ingen aktueltsaker.