J.B. Ugland og Vedal kjøper utviklingseiendom på Bragernes i Drammen

Eiendom

J.B. Ugland og Vedal har kjøpt Erik Børresens Allè 1 og Nedre Strandgate 9 på Bragernes. Sammen ønsker de to aktørene å utvikle eiendommen og bidra til en positiv fornyelse av sentrumsområde i Drammen

J.B. Ugland og Vedal kjøper utviklingseiendom på Bragernes i Drammen

– Vi ser på Drammen som et svært spennende område for oss som eiendomsutvikler. Byen har virkelig hatt vind i seilene de siste årene, og fremstår som en meget attraktiv by å investere i. I tillegg har vi i dette prosjektet stor glede av å være i kompaniskap med Vedal-gruppen som er en særdeles solid aktør, og som vi har hatt flere andre hyggelige prosjekter sammen med, sier Asbjørn Udjus CEO i J.B. Ugland

Eiendommen har en meget sentral plassering på Bragernes med henvendelse både mot Drammenselva og Erik Børresens Alle´, og har et tomteareal på ca. 2 050 kvm. Nedre Strandgate 9 består av et ærverdig bygg hvor det i dag blant annet drives restaurant. Parkeringsplassene i Erik Børresens Allé 1 driftes av Park Nordic, som vil fortsette sin virksomhet frem til byggestart. Eiendommen er regulert for bolig og næringsbebyggelse i gjeldende reguleringsplan. Partene ønsker å tilrettelegge for at dagens parkeringsplass kan erstattes med ny bymessig bebyggelse med høyt innslag av boliger.

– Kjøpet gir oss et større fotavtrykk sentralt på Bragenes og understøtter vår langsiktige strategi om økt tilstedeværelse i Drammensmarkedet. Vi ser på dette som en god mulighet til å være med på å videreutvikle byen ‘innenfra og ut’, og ambisjonen er å komplettere by-kvartalet gjennom en stedstilpasset fortetting, sier Egil André Mortensen i Vedal.

J.B. Ugland og Vedal eier eiendommen i et 50/50 partnerskap og Vedal vil ivareta prosjektledelse og byggeaktivitet på vegne av partnerskapet.

– J.B. Ugland og Vedal har tradisjon for å gjennomføre eiendomsprosjekter i samarbeid både på Østlandet og på Sørlandet. Vedals forretningsmodell er basert på partnerskap, i den forbindelse er det hyggelig å kunne videreføre engasjementet med en så solid og langsiktig aktør som J.B. Ugland her i vårt hjemmemarked, sier Bjørn Vedal, daglig leder i Vedal Utvikling AS.

J.B. Ugland og Vedal overtok eiendommen 31.08.2022 fra selger Ragde Eiendom og Bakke Gruppen. Fearnley Securities AS har vært rådgiver for kjøperne.

Kontaktpersoner

J.B. Ugland
Asbjørn Udjus, e-post: au@jbugland.no, tlf.: 906 76 511

Vedal
Egil-André Mortensen, e-post: egil-andre.mortensen@vedal.no, tlf.: 992 94 080