Lokale aktører planlegger nytt hotell i Grimstad

Eiendom

Sørlandets Teknologipark og Campus Grimstad er i stadig utvikling - nå planlegges det for bygging av nytt hotell sentralt i området som til daglig besøkes av ca. 6 000 mennesker.

Lokale aktører planlegger nytt hotell i Grimstad
Dronefoto J.B.Ugland

Bak planene står lokale aktører med et langvarig engasjement for Grimstad – J.B. Ugland Eiendom AS, BA-Eiendom AS, Knut Axel Ugland Holding AS og Ugland Kapital AS.

Hotellet planlegges for tomten like ved den nyetablerte Fagskolen, og vil således få svært god eksponering – sentralt beliggende i Grimstad. Besøkende vil ha en enkel tilkomst til både sentrum og E-18, goddekning for kollektivtransport samt tilgang til et bredt spekter av tilbud og fasiliteter i nærområdet – så vel som sentrumskjernen. Det arbeides nå med volum –og mulighetsstudier for prosjektet.

I tillegg jobbes det parallelt med en solid bransjeaktør som skal stå for driften av hotellet.  

«Dette blir et etterlengtet tilskudd som vil styrkenæringslivet – og turistnæringen i Grimstad.
Vi ser frem til et spennende prosjekt med solide samarbeidspartnere».

- Administrerende direktør J.B. Ugland Eiendom, Asbjørn Udjus (m) +47 906 76 511