Telenor flytter til Sørlandets Teknologipark!

Eiendom

Telenor blir leietaker i Jon Lilletuns vei 7 som er under oppføring. Bygget skal stå ferdig i april neste år, Telenor flytter da sin sikkerhetsavdeling, Telenor Security Operation Centre til Grimstad.

Telenor flytter til Sørlandets Teknologipark!

TSOC beskrives som hjertet og hjernen i Telenors sikkerhetsarkitektur, og har kunder over hele verden. De holder seg oppdatert på trusselbildet 24 timer i døgnet, og har et nært samarbeid med myndigheter og de viktigste aktørene i sikkerhetsbransjen.

Les mer: Grimstad Adressetidende

ENO Arkitekter