Tønnevollskogen - Fremdrift på byggeplass

Eiendom

Boligprosjektet Tønnevollskogen består av 17 leiligheter og 6 eneboliger like ved Universitetet i Agder, Grimstad. Prosjektet utvikles av J.B.Ugland og BA-Eiendom.

Tønnevollskogen - Fremdrift på byggeplass
21.12.2020

Fremdrift på byggeplass:

Grunnarbeidene er godt i gang og oppstart for betongarbeider forventes i begynnelsen av februar 2021.

01.12.2020