Tønnevollskogen - Fremdrift på byggeplass

Eiendom

Boligprosjektet Tønnevollskogen består av 17 leiligheter og 6 eneboliger like ved Universitetet i Agder, Grimstad. Prosjektet utvikles av J.B.Ugland og BA-Eiendom.

Tønnevollskogen - Fremdrift på byggeplass
09.11.2020

Fremdrift på byggeplass:

Grunnarbeider startet i begynnelsen av november 2020.

Les mer: Grimstad Adressetidende