Agder Næringspark

Lillesand

J.B. Ugland Eiendom utvikler Agder Næringspark på Kjerlingland i Lillesand sammen med Lillesand Næringsarealer AS (LINA) og Kristiansand Næringsselskap (KNAS). Agder Næringspark er landsdelens største regulerte næringsområde, med ca. 1100 mål næringstomter regulert til ulike formål. Den er strategisk plassert langs E18 mellom Arendal og Kristiansand og med gode trafikale forbindelser i alle retninger.

Agder Næringspark
Helge Nilsen og Egil-André Mortensen i  J.B. Ugland satser på næringsarealer strategisk plassert midt i Agder.

Skytterhei 1

Nybygget for Handiaid og Agder Traktormiljø var det første næringsbygget som ble reist i Agder Næringspark. Bygget, som rommer 2600 kvadratmeter med lager og industri, ble innviet juli 2015.

Byggherre var Agderbyen 15 AS c/o S.G.M Holding AS.

SG Armaturen

Hovedkvarteret til belysningsgrossisten SG Armaturen ble ferdigstilt i august 2017. Bygget rommer en administrasjonsfløy på 3600 kvadratmeter og et lager på hele 7300 kvadratmeter.

Byggherre var  SG Armaturen, med J.B. Ugland Entreprenør AS som totalentreprenør.

Anticimex

Kontor- og lagerbygget til Anticimex avdeling Agder ble ferdigstilt i mai 2018. Bygget er på 680 kvadratmeter og rommer kontor og lager. Anticimex er et internasjonalt selskap som driver med skadedyrkontroll, mattrygghet, bygningsmiljø og brannvern.

Byggherre var Anticimex AS, med J.B. Ugland Entreprenør AS som totalentreprenør.