Agder Næringspark Kjerlingland

Lillesand

J.B. Ugland Eiendom utvikler Agder Næringspark i Lillesand i samarbeid med Lillesand Næringsarealer AS (LINA) og Kristiansand Næringsselskap (KNAS).

Agder Næringspark Kjerlingland

Agder Næringspark er landsdelens største regulerte næringsområde, med ca. 1100 mål næringstomter regulert til ulike formål. Den er strategisk plassert langs E18 mellom Arendal og Kristiansand og med gode trafikale forbindelser i alle retninger.

Les mer: http://www.agdernaringspark.no