Bjorbekk Terrasse

Arendal

Bolig, og forretningsbygget Bjorbekk Terrasse i Arendal ble ferdigstilt mars 2015.

Bjorbekk Terrasse

Bygget rommer 5000 kvadratmeter med  forretninger og kontorer samt 26 leiligheter. Byggherre var Bjorbekk Terrasse AS (J.B. Ugland 51 %, 34 % og  Sørco/Brattekleiv Invest 15 %) J.B. Ugland Entreprenør ivaretok rollen som byggherrens prosjekt- og byggeleder. Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise i regi av Veidekke Agder AS.