Bjorbekk terrasse

Arendal

Bolig, og forretningsbygget Bjorbekk Terrasse i Arendal ble ferdigstilt mars 2015.

Bjorbekk terrasse

Bygget rommer 5000 kvadratmeter med  forretninger og kontorer samt 26 leiligheter. Byggherre var Bjorbekk Terrasse AS (51 prosent) JBU, (34 prosent) og  Sørco/Brattekleiv Invest (15 prosent.) J.B. Ugland Entreprenør ivaretok rollen som byggherrens prosjekt- og byggeleder. Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise i regi av Veidekke Agder AS.