Erik Børresens Allè 1 og Nedre Strandgate 9

Eiendommen har en meget sentral plassering på Bragernes med henvendelse både mot Drammenselva og Erik Børresens Alle´, og har et tomteareal på ca. 2 050 kvm.

Erik Børresens Allè 1 og Nedre Strandgate 9

Nedre Strandgate 9 består av et ærverdig bygg hvor det i dag blant annet drives restaurant. Parkeringsplassene i Erik Børresens Allé 1 driftes av Park Nordic, som vil fortsette sin virksomhet frem til byggestart. Eiendommen er regulert for bolig og næringsbebyggelse i gjeldende reguleringsplan. Partene ønsker å tilrettelegge for at dagens parkeringsplass kan erstattes med ny bymessig bebyggelse med høyt innslag av boliger.

J.B. Ugland og Vedal eier eiendommen i et 50/50 partnerskap og Vedal vil ivareta prosjektledelse og byggeaktivitet på vegne av partnerskapet.