Frøytunet

OSLO

I samarbeid med Pilares Eiendom AS har Frøytunet Utvikling AS kjøpt eiendommene Frøytunveien 5, 5B, 7A og 7B på Bekkestua i Bærum kommune.

Frøytunet
Kilde: Pilares Eiendom

Utviklingseiendommen ligger sentralt på Bekkestua og i umiddelbar nærhet til kollektiv knutepunkt. Prosjektet ønsker å utvikle 31 rekkehus og 5 sokkelleiligheter, med forventet byggestart innen 1. kvartal 2022. NRP har vært tilrettelegger og vil delta i prosjektet. J.B. Ugland har gått inn med en eierandel på 16,5 % og ser frem til et spennende samarbeid.