Grøm Handelspark

Grimstad

Grøm Handelspark i Grimstad utvikles av J.B. Ugland Eiendom og ligger i nordenden av Campus Grimstad, tett på E18 og f.v. 420 (Vesterled).

Grøm Handelspark

Området er på rundt 34 mål og er regulert til kombinerte formål, herunder handel, næring og bolig. Handelsparken blir en viktig brikke i en ny bydel som skal vokse fram rundt Campus Grimstad.