Grøm Næringspark

Grimstad

Grøm Næringspark i Grimstad utvikles av J.B. Ugland Eiendom og ligger i nordenden av Campus Grimstad, tett på E18 og f.v. 420 (Vesterled).

Grøm Næringspark

Området er på rundt 34 mål og er regulert til kombinerte formål, herunder handel, næring og bolig. Næringsparken blir en viktig brikke i en ny bydel som skal vokse fram rundt Campus Grimstad.