Hovedkontor Norwegian

OSLO

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS, Ugland Kapital AS og Andrino Holding AS har gjennom det felleseide selskapet Gróa Eiendom AS, kjøpt 48% av aksjene i Office Fornebu AS. Dette selskapet eier, gjennom Fornebu Næringseiendom 1 As, flyselskapet Norwegian sitt hovedkontor på Fornebu.

Hovedkontor Norwegian
Hovedkontor, Norwegian

Det totale tomtearealet er på 7.800 kvm, hvor selve kontorbygget utgjør 8.800 kvm med plass til 450 medarbeidere, og med 180 tilhørende parkeringsplasser.

Leieavtalen med Norwegian Air Shuttle ASA går uti 2030. Vi ser da for oss at vi med vår eiendom skal ta del i den store transformasjonsprosessensom skjer på Fornebu. Bærum kommune arbeider med et planprogram for området, hvor formålet er å utvikle tyngdepunkt for næring, teknologi og kompetansemiljøer, samt å skape nye attraktive by- og bomiljøer - Asbjørn Udjus, Administrerende direktør J.B. Ugland Eiendom.