Kvartal 14

Kristiansand

Kvartal 14 (K14) er et næringsprosjekt i sentrum av Kristiansand. Området som tidligere huset Dalandgården og Citygården skal nå gi rom for innovativ byfornyelse bestående av 13 000 kvm kontor, 4 000 kvm handel og parkeringsanlegg.

Kvartal 14

K14 tilrettelegges for samhandling mellom ulike aktører, hvor innovasjon og samskaping vil være sentralt for å videreutvikle regionens attraktivitet og konkurransekraft. Bygget skal Bream-klassifiseres til minimum Very Good.

K14 rammes inn av Skippergata, Kirkegata og Henrik Wergelands gate. Skippergaten vil bli gågate, i Kirkegata er det planlagt sykkeltrasé og i Henrik Wergelands gate blir det kollektivtrasé. Dagens parkering i underetasje over to plan videreføres, men i nytt bygg. Tilgjengeligheten til kvartalet er dermed unik uavhengig av om man går, sykler, reiser kollektivt eller privat. Det er aktørene Daland Eiendom, BRG Utvikling og J.B. Ugland Eiendom med 1/3 hver som samarbeider om å realisere byfornyelsen som K14 representerer.

Se fremdrift på byggeplass.

Kontakt: Håvard Bjorå (m) +47 479 69 660 (e) hb@jbugland.no

Foreløpige illustrasjoner, Arkitekt: Ark-Net
Foreløpige illustrasjoner, Arkitekt: Ark-Net

Les mer: Byggestart vedtatt for K14

Les mer: k14.no