Oddensenteret

Grimstad

J.B. Ugland Entreprenør har utført eksternt oppdrag for Scala Eiendom - Oddensenteret i Grimstad er renovert og utvidet med ca. 4 000 kvm næring.

Oddensenteret
Jan P. Lehne

I tillegg til renovering og utvidelse av næringsarealene på Oddensenteret, er det også oppført 18 nye leiligheter mot sjøen.

Oddensenteret ble overlevert til byggherre Scala Odden i november 2022.