Oddensenteret

Grimstad

J.B. Ugland Entreprenør har oppført 18 nye leiligheter mot sjøen på Oddensenteret, som del av eksternt oppdrag for Scala Eiendom.

Oddensenteret
Jan P. Lehne

I tillegg til oppføringen av nye leiligheter har J.B. Ugland Entreprenør også utført oppdraget med renovering og utvidelse av næringsarealet på Oddensenteret.

Oddensenteret ble overlevert til byggherre Scala Odden i november 2022.