Omre Nord

Grimstad

Omre Nord i Grimstad består av ca. 350 mål næringstomt beliggende langs E-18 mot Kristiansand.

Omre Nord

Området skal omreguleres og bidra til å dekke næringslivets behov for arealer – både til etableringen av nye bedrifter og utvidelse av eksisterende.

Les med i Grimstad Adressetidende.