Sørlandets Teknologipark & Campus Grimstad

Grimstad

Områdeplanen for Sørlandets Teknologipark og tilhørende Campus Grimstad legger til rette for å utvikle en attraktiv bydel, der området suppleres med park, moderne bo-områder, handel, idrett og rekreasjon. Totalt har området et regulert utbyggingspotensiale på over 400 000 kvadratmeter, og har følgelig en lang tidshorisont for realisering.

Sørlandets Teknologipark & Campus Grimstad

Nye illustrasjoner synliggjør mulighetsrommet og gir eksempler på hvordan utviklingen kan ta form. Planene for området inkluderer 700-800 boliger, kontorer, hotell-og konferansesenter, idrettsanlegg/flerbrukshall, offentlig bebyggelse samt forretning i området. Som en del av denne utviklingen og for å styrke kompetansemiljøet i og rundt Campus Grimstad, er J.B.Ugland engasjert i prosjekter innenfor teknologi, idrett og helse sammen med strategiske samarbeidspartnere.