Sørlandets Teknologipark - Campus Grimstad

Grimstad

Områdeplanen for Sørlandets Teknologipark og tilhørende Campus Grimstad legger til rette for å utvikle en attraktiv bydel, der området suppleres med park, moderne bo-områder, handel, idrett og rekreasjon.

Sørlandets Teknologipark - Campus Grimstad

Totalt har området et regulert utbyggingspotensiale på over 400 000 kvadratmeter, og har følgelig en lang tidshorisont for realisering.

Nye illustrasjoner synliggjør mulighetsrommet og gir eksempler på hvordan utviklingen kan ta form. Planene for området inkluderer 700-800 boliger, kontorer, hotell-og konferansesenter, idrettsanlegg/flerbrukshall, offentlig bebyggelse samt forretning i området. Som en del av denne utviklingen og for å styrke kompetansemiljøet i og rundt Campus Grimstad, er J.B.Ugland engasjert i prosjekter innenfor teknologi, idrett og helse sammen med strategiske samarbeidspartnere.