Tangen Allè

Arendal

Tangen Allè (ca. 71 000 kvm) har en idyllisk beliggenhet ved Nidelva på His i Arendal Kommune. Dagens industribygg har stått tomt i en årrekke og området er nylig satt av til bolig med innslag av næring i kommuneplanens arealdel.

Tangen Allè
Illustrasjon: Asplan Viak

J.B. Ugland ønsker å detaljregulere eiendommen til ca. 200 boenheter med ambisjon om å transformere dette tidligere industriområdet til et boligområde hvor bærekraft og bokvaliteter står i sentrum. Tangen Allè vil således bli en sentral del av en spennende og bærekraftig bydelsutvikling i Arendal kommune. Med kort avstand til Arendal sentrum samt umiddelbar nærhet til sjøen, offentlig badestrand, rekreasjonsområder og småbåthavn vil dette kunne bli et svært attraktivt område.

Illustrasjon: Asplan Viak