UiA Grimstad

Grimstad

Universitetet i Agder (UiA) besluttet i 2005 at deres tidligere virksomheter i Arendal og Grimstad skulle samlokaliseres i èn campus lokalisert i Grimstad. J.B. Ugland Eiendom AS / Ugland Teknopark AS vant oppdraget å bygge nytt universitetsbygg, med tilhørende studenthus og parkeringshus. Utbyggingsareal var på hele 33.500 kvadratmeter, med J.B. Ugland som byggherre og totalentreprenør.

UiA Grimstad

Byggingen startet i september 2007 og ble overlevert i august 2010. Bygningsmassen eies av J.B. Ugland og leies ut til UiA.

Bygningsmassen består av 27.000 kvadratmeter universitetsbygg, 1.000 kvadratmeter studenthus og  5.500 kvadratmeter p-hus og tilhørende utomhusanlegg/infrastruktur.

Etter åpningen av Universitetet i Agder (UiA) i 2010 har Campus blitt utviklet videre med flere nye bygg og fasiliteter. Høsten 2013 ble laboratorieavdelingen utvidet med 600 kvm til laboratorie - og forskningsformål. Kontoravdelingen i 5. etg ble utvidet med 140 kvm i 2015. Utbygger var Jon Lilletuns vei 9 og J.B. Ugland Eiendom AS.