Sørlandets Teknologipark

GRIMSTAD

Ideen om et senter for forskning med nært samarbeid mellom det private, offentlige og akademiske ble lansert tilbake på 1990-tallet. I dag er Sørlandets Teknologipark et levende eksempel på langsiktig og bærekraftig utvikling med solid forankring i tverrfaglig samarbeid.

Sørlandets Teknologiperk er regulert for et utgyggingspotensiale på over 400 000 m²

Sørlandets Teknologipark, inkludert Campus Grimstad, består i dag av en forvaltet bygningsmasse på 73 000m² med blant annet leietakere som Universitetet i Agder, Skatteetaten, If Forsikring og Innovasjon Norge. Leietakerne i Sørlandets Teknologipark tilbys kontorfasiliteter sentralt i et levende og tverrfaglig miljø hvor beliggenheten tilrettelegger for samspill med de øvrige leietakerne i området – både kunder og samarbeidspartnere.

Foruten dagens bygningsmasse er området regulert for et utbyggingspotensiale på over 400 000 m² , dette gir rom for å videreutvikle Sørlandets Teknologipark til en attraktiv bydel. Planene for området gir mulighet for både boliger, næringslokaler, hotell- og konferansesenter, offentlig bebyggelse, svømmehall samt park- og rekreasjonsområder. Som del av denne utviklingen og forankringen av kompetansemiljøet i og rundt Sørlandets Teknologipark, er J.B. Ugland engasjert i en rekke prosjekter innenfor teknologi, idrett og helse sammen med strategiske samarbeidspartnere. Med langsiktig satsning i området er det stadig nye prosjekter under oppføring både til næring, forskning og boligformål.

Det arbeides blant annet med utviklingen og oppføringen av Battery Research Centre, Morrows kompetansesenter for utvikling og kommersialisering av batteriteknologi. Senteret på ca. 2 000 m² blir det første av sitt slag i Norge som muliggjør kundekvalifisering for bilprodusenter. Med en sentral beliggenhet i nærhet til Universitet i Agder, Campus Grimstad vil denne etableringen bidra til å skape et spennende, fremtidsrettet og ettertraktet miljø for fremtidige studenter og leietakere i Sørlandets Teknologipark.

Som en del av J.B. Uglands satsning på bærekraftig utvikling, utvikles det også et nytt miljøbygg i Sørlandets Teknologipark. Nye Campus Hub skal innfri Bream-klassifiseringen Very Good og vil være en unik etablering både i regional og nasjonal målestokk. Næringsbygget skal videreføre J.B. Uglands grunntanke om samhandling og nyskapning på tvers av ulike sektorer og aktører. Bygget vil tilby nye leietakere en miks av co-workingarealer, fleksible prosjektarealer, kreative rom, møterom samt tradisjonelle kontorlokaler. Et variert bespisningstilbud og tilrettelagte sosiale soner vil skape rom for interaksjon og nettverksbygging på alle plan.

I tillegg til nye næringsbygg og forskningssentre, er det nye boområdet Tønnevollskogen etablert i utkanten av Sørlandets Teknologipark. Omgitt av tur- og rekreasjonsområder, og med kort avstand til et levende nærings- og studentmiljø, vil beboerne i Tønnevollskogen bo og leve i midt i overlappen mellom landlig og sentralt. De første byggetrinnene i prosjektet er svært godt mottatt i markedet. Planene for området gir mulighet for totalt 800 boliger med fleksible løsninger tilpasset behovene til dem som skal bo og arbeide i Sørlandets Teknologipark.

Tanken som ble lansert tilbake på 1990-tallet består i dag som et viktig satsningsområde for J.B. Ugland. Med langsiktig og bærekraftig satsning i området skal Sørlandets Teknologipark være et konkret bevis på verdien av tverrfaglig samarbeid og være til inspirasjon for andre aktører i næringen.

Les mer på www.sorlandetsteknologipark.no og www.tonnevollskogen.no