J.B. Ugland Eiendomsforvaltning

«Grimstad pekte seg ut som et godt valg – ‘midt i Agder’. Kontorfasilitetene i Sørlandets Teknologipark, med nærhet til Universitetet, var en del av vurderingen og føltes som relevant for vår virksomhet.»

Les intervju med Sveinung Hovstad, direktør i Innovasjon Norge

«Ting skal bare funke, slik at folk kan konsentrere seg om jobben sin, studiene sine eller forskningsarbeidet sitt. Først når leietakerne har det godt, har jeg en god dag på jobben.» – Svein Willumstad, driftsassistent

J.B. Ugland Eiendom forvalter store næringseiendommer på Sørlandet. Sørlandets Teknologipark Grimstad og Universitetet i Agder – Campus Grimstad, representerer en forvaltet bygningsmasse på 73 000 kvadratmeter. Gjennom et tverrfaglig samarbeid med akademia, næring og offentlige etater bidrar vi til bærekraftig vekst og utvikling av området, som har et regulert utviklingspotensial på over 400 000 kvadratmeter.

Eiendomsportefølje

Jon Lilletunsvei 1

Jon Lilletunsvei 3

Jon Lilletunsvei 5

Kystveien 30, Arendal

Terje Løvåsvei 1

UiA Grimstad

UiA Grimstad, I4 Helse

UiA Grimstad, MIL

UiA Grimstad
Grimstad

UiA Grimstad

Universitetet i Agder (UiA) besluttet i 2005 at deres tidligere virksomheter i Arendal og Grimstad skulle samlokaliseres i èn campus lokalisert i Grimstad. J.B. Ugland Eiendom AS / Ugland Teknopark AS vant oppdraget å bygge nytt universitetsbygg, med tilhørende studenthus og parkeringshus. Utbyggingsareal var på hele 33.500 kvadratmeter, med J.B. Ugland som byggherre og totalentreprenør.

Se prosjektets nettside
UiA Grimstad, I4 Helse
Grimstad

UiA Grimstad, I4 Helse

I4Helse er et nytt senter for innovasjon og tjenesteutvikling innen helse og omsorg ved UiA, Grimstad. Senteret har fått navnet I4Helse, hvor de fire i-ene representerer "Ide - Involvering - Innovasjon - Implementering". I4Helse er et nasjonalt testsenter for utvikling av nye teknologiske og digitale løsninger innen helse og omsorg. Byggherre var Jon Lilletuns vei 9, men J.B. Ugland som totalentreprenør.

Se prosjektets nettside
UiA Grimstad, MIL
Grimstad

UiA Grimstad, MIL

Mechatronics Innovation Lab. (MIL) ble åpnet august 2017. MIL er et 4.500 kvm høyteknologisk laboratorium for utvikling av nye industrielle løsninger. Byggherre og totalentreprenør var J.B. Ugland Eiendom AS. Åpningen representerte en milepæl for universitetet. Bygningsmassen består av to bygg, med laboratorier og tilhørende funksjoner, bl.a. kuldelaboratorium, robotlab og High Force teststand (strekktest).

Se prosjektets nettside

Hvor er?

Grimstad
UiA Grimstad
Grimstad
UiA Grimstad, I4 Helse
Grimstad
UiA Grimstad, MIL

Kontakt

Klikk på personene
for kontaktinformasjon
Hans Tveite
Driftsleder
+47 900 96 552htv@jbugland.no
Roald Thorsen
Driftsleder
+47 901 97 241rth@jbugland.no
Svein Willumstad
Driftsassistent
+47 996 41 275swi@jbugland.no
Torstein H. Salvesen
Vaktmesterassistent
+47 476 60 097ths@jbugland.no
Christel Stendal
Leder Forvaltning
+47 948 52 952cs@jbugland.no
Kjetil Hansen
Driftsassistent
+47 948 90 639kh@jbugland.no
Trond Støyl
Driftsleder
+47 922 88 080ts@jbugland.no