J.B. Ugland Entreprenør

Når vi er stolte av det vi har skapt, så har vi gjort det riktig. Vi gir oss ikke før det. For oss gjelder dette enten prosjektene er våre egne eller om vi utfører dem på oppdrag fra andre.

«J.B. Ugland fremstod troverdige og hadde en veldig åpen og fin tone fra første dag»

Les intervju med Hans Jørgen Mørland v/Scala Eiendom.

Med kjernekompetanse innen prosjekt- og byggeledelse og entreprisestyring, leder og utfører vi byggeoppdrag for konsernet og deres samarbeidspartnere. Med lang erfaring innen bolig- og næringsprosjekter, utfører vi også entrepriser for eksterne aktører på Sørlandet.

Vår entreprenøravdeling jobber fortrinnsvis etter en metode som forutsetter tett samarbeid med byggherre og underleverandører (samspillbasert modell). Det sikrer at prosjektet leveres til rett kvalitet og pris. Andre gjennomføringsmodeller benyttes også, der det er ønskelig.

Se våre prosjekter

Referanseprosjekter

Hvor er?

Grimstad
Odden Brygge
Grimstad
Oddensenteret
Grimstad
Tønnevollskogen - Bygg B
Grimstad
UiA Grimstad
Grimstad
UiA Grimstad, I4 Helse
Grimstad
UiA Grimstad, MIL
Kristiansand
Kanalbyen 2A
Kristiansand
Kanalbyen 2B
Arendal
MacGregor kontorbygg
Arendal
Barbu Brygge
Grimstad
J.B. Ugland - Hovedkontor
Grimstad
P-hus Campus
Lillesand
Agder Næringspark Kjerlingland
Grimstad
Sparebanken Sør Amfi
Arendal
Bjorbekk Terrasse
Kristiansand
Gimleveien
Arendal
Havstadodden
Grimstad
Tønnevollskogen - Bygg A

Kontakt

Klikk på personene
for kontaktinformasjon
Espen Domaas
Leder J.B. Ugland Entreprenør
+47 915 84 003ed@jbugland.no
Tina Mørner Retterholt
Prosjektleder
+47 905 93 889tmr@jbugland.no
Arne Rimmereid
Prosjekteringsleder / Prosjektutvikler
+47 934 42 990ar@jbugland.no
John Sigve Helleren
Prosjekteringsleder/ Prosjektutvikler
+47 481 89 000jsh@jbugland.no
Rune Steine
Anleggsleder
+47 971 95 216rs@jbugland.no
Ammund Hansen
Anleggsleder
+47 992 43 404ah@jbugland.no
Geir Brynhildsen
Prosjektleder
+47 918 29 525gb@jbugland.no
Roger Tversland
Anleggsleder
+47 975 92 021rt@jbugland.no
Bjørn Atle Modal
Anleggsleder
+47 918 29 524bam@jbugland.no