J.B. Ugland Eiendomsutvikling

J.B. Ugland Eiendomsutvikling

J.B. Ugland Eiendoms-utvikling

Vi utvikler bolig- og næringseiendommer med god arkitektur, funksjonalitet og kvalitet. Ved å ta bevisste valg i hele prosessen, fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger eller næringslokaler optimaliserer vi verdier og sikrer energivennlige og bærekraftige løsninger.

Vi bygger kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. Våre ansatte har lang erfaring i alle faser av et utviklingsprosjekt. Ved å levere treffsikre vurderinger av eiendommers potensial sikrer vi smidige regulerings- og søknadsprosesser. Vi vet at god utforming, tilvalg og leietakertilpasninger er viktig for kunden, og vi sørger derfor for god oppfølging i byggefasen. Med inngående kunnskap om markedet, legger vi til rette for et målrettet og effektivt salgsarbeid.

Vi vurderer kontinuerlig nye prosjekter. Vi investerer i egne utbyggingsprosjekter og samarbeider gjerne med eiendomsbesittere som ønsker en aktiv partner i sine prosjekter.

Eiendomssektorens veikart mot 2020

Eiendomssektorens Veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det skal bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. og inneholder en liste med 10 strakstiltak for eiendomsutviklere.

J.B. Uglands visjon «Stolthet i å utvikle» forplikter oss til å utvikle gode møteplasser og skape varig og bærekraftig forandring. Hensynet til miljø og bærekraft skal vektlegges i alle våre prosjekter. Ved å signere 10 strakstiltak for boligutviklere og for eiendomsselskap forplikter vi oss til å bygge og drifte grønt i hele porteføljen.

10 strakstiltak

1. Innføre miljøledelse i alle prosjekter
2. Definere bærekraftmål
3. Samspill mellom bygg og omgivelser
4. Stimulere til innovative løsninger
5. Utnytte takflatene
6. Fleksible og arealeffektive løsninger
7. Stille miljøkrav ved innkjøp
8. Etterspørre fossilfri byggeplass
9. Bygg som stimulerer til bærekraftig livsstil
10. Utarbeid bruksanvisning  for god ressursutnyttelse til boligkjøpere og leietakere

Pågående prosjekter

Kvartal 14
Kristiansand

Kvartal 14

Kvartal 14 (K14) er et næringsprosjekt i sentrum av Kristiansand. Tidligere Dalandgården og Citygården skal rives og gi rom for innovativ byfornyelse bestående av 13 000 m2 kontor, 4 000 m2 handel og to underetasjer med parkering.

Se prosjektets nettside
Holmen, Kilsund
Arendal

Holmen, Kilsund

Holmen, Kilsund er et nytt leilighetsprosjekt på Holmen i Kilsund, tomten hvor elektronikkbedriften Kitron i sin tid hadde sine lokaler. Prosjektet byr på 24 nye og funksjonelle leiligheter med varierende størrelse og planløsning.

Se prosjektets nettside
Kanalbyen 2C
Kristiansand

Kanalbyen 2C

Kanalbyen 2C er det siste byggetrinnet på "Holmen" i Kanalbyen som består av totalt 300 leiligheter. Ved ferdigstillelse vil kanalen som går gjennom området åpnes.

Se prosjektets nettside

Ferdigstilte prosjekter

Fyrstikkalléen 1
Oslo

Fyrstikkalléen 1

Fyrstikkallèen 1 ligger like ovenfor Gamlebyen i Oslo og består av ca. 39000 kvadratmeter nyetablerte kontor- og næringslokaler. Prosjektet består av tre bygg med felles resepsjon, restaurant og atrium og ble utviklet i samarbeid med Vedal 20 % og Otterlei Group 20 %. Ferdigstilt 2020.

Se prosjektets nettside
Agder Næringspark Kjerlingland
Lillesand

Agder Næringspark Kjerlingland

Næringsprosjekter på Agder Næringspark, Kjerlingland.

Se prosjektets nettside

Hvor er?

Grimstad
Smørsund
Grimstad
Sørlandets Teknologipark & Campus Grimstad
His
His Brygge
Grimstad
Campus Hub
OSLO
Frøytunet
Arendal
Holmen, Kilsund
Kristiansand
Kvartal 14
Arendal
Tangen Allè
Oslo
Slemdal
Kristiansand
Kanalbyen 2C
Lillesand
Agder Næringspark Kjerlingland
Grimstad
Fevikpynten
Grimstad
Grøm Handelspark
Oslo
Fyrstikkalléen 1

Kontakt

Klikk på personene
for kontaktinformasjon
Jill Akselsen
Daglig leder Eiendom
+47 934 77 934jak@jbugland.no
Dag Werner Langenes
Eiendomsutvikler
+47 915 40 687dwl@jbugland.no
Geir Jonny Ringvoll
Eiendomsutvikler
+47 971 51 242gjr@jbugland.no
Ulrikke Meidell
Prosjektkoordinator
+47 480 24 578ume@jbugland.no
Elin A. Bjerke
Regnskapskonsulent
+47 476 06 899eab@jbugland.no
Jorunn Aarrestad
Eiendomsutvikler og økonomiansvarlig
+47 901 77 818jaa@jbugland.no
Håvard Bjorå
Prosjekt- og forretningsutvikler
+47 479 69 660hb@jbugland.no

Aktuelt