J.B. Ugland Eiendomsutvikling

J.B. Ugland Eiendomsutvikling

J.B. Ugland Eiendoms-utvikling

Ideen om et senter for forskning med nært samarbeid mellom det private, offentlige og akademiske ble lansert tilbake på 1990-tallet. I dag er Sørlandets Teknologipark et levende eksempel på langsiktig og bærekraftig utvikling med solid forankring i tverrfaglig samarbeid.

Les mer

Mennesker skal leve sine liv og gå på arbeid i byggene vi skaper. Det tar vi på alvor. Alle våre prosjekter blir til gjennom tydelig engasjement, fokus på kvalitet – og valg av løsninger som både virker og varer.

Vi utvikler bolig- og næringseiendommer med god arkitektur, funksjonalitet og kvalitet. Ved å ta bevisste valg i hele prosessen, fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger eller næringslokaler optimaliserer vi verdier og sikrer energivennlige og bærekraftige løsninger.

Vi bygger kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. Våre ansatte har lang erfaring i alle faser av et utviklingsprosjekt. Ved å levere treffsikre vurderinger av eiendommers potensial sikrer vi smidige regulerings- og søknadsprosesser. Vi vet at god utforming, tilvalg og leietakertilpasninger er viktig for kunden, og vi sørger derfor for god oppfølging i byggefasen. Med inngående kunnskap om markedet, legger vi til rette for et målrettet og effektivt salgsarbeid.

Vi vurderer kontinuerlig nye prosjekter. Vi investerer i egne utbyggingsprosjekter og samarbeider gjerne med eiendomsbesittere som ønsker en aktiv partner i sine prosjekter.

Se våre prosjekter

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Eiendomssektorens Veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det skal bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. og inneholder en liste med 10 strakstiltak for eiendomsutviklere.

J.B. Uglands visjon «Stolthet i å utvikle» forplikter oss til å utvikle gode møteplasser og skape varig og bærekraftig forandring. Hensynet til miljø og bærekraft skal vektlegges i alle våre prosjekter. Ved å signere 10 strakstiltak for boligutviklere og for eiendomsselskap forplikter vi oss til å bygge og drifte grønt i hele porteføljen.

10 strakstiltak

1. Innføre miljøledelse i alle prosjekter
2. Definere bærekraftmål
3. Samspill mellom bygg og omgivelser
4. Stimulere til innovative løsninger
5. Utnytte takflatene
6. Fleksible og arealeffektive løsninger
7. Stille miljøkrav ved innkjøp
8. Etterspørre fossilfri byggeplass
9. Bygg som stimulerer til bærekraftig livsstil
10. Utarbeid bruksanvisning  for god ressursutnyttelse til boligkjøpere og leietakere

Hvor er?

Grimstad
Grøm Næringspark 21
OSLO
Hovedkontor Norwegian
His Terrasse
Grimstad
Tønnevollskogen - Bygg B
Grimstad
Terje Løvås vei 1
Grimstad
Jon Lilletuns vei 7
Grimstad
Sørlandets Teknologipark - Campus Grimstad
His
His Brygge
Grimstad
Campus Hub
OSLO
Frøy - Bekkestua
Arendal
Holmen, Kilsund
Kristiansand
Kvartal 14
Arendal
Tangen Allè
Oslo
Slemdal
Kristiansand
Kanalbyen 2C
Lillesand
Agder Næringspark Kjerlingland
Grimstad
Grøm Handelspark
Oslo
Fyrstikkalléen 1

Kontakt

Klikk på personene
for kontaktinformasjon
Dag Werner Langenes
Eiendomsutvikler
+47 915 40 687dwl@jbugland.no
Geir Jonny Ringvoll
Eiendomsutvikler
+47 971 51 242gjr@jbugland.no
Ulrikke Meidell
Prosjektkoordinator
+47 480 24 578ume@jbugland.no
Jorunn Aarrestad
Eiendomsutvikler og økonomiansvarlig
+47 901 77 818jaa@jbugland.no
Håvard Bjorå
Prosjekt- og forretningsutvikler
+47 479 69 660hb@jbugland.no
Magnus Eivindstad
Regnskapsmedarbeider
+47 971 70 114me@jbugland.no

Aktuelt