J.B. Ugland Eiendomsutvikling

J.B. Ugland Eiendomsutvikling

J.B. Ugland Eiendoms-utvikling

Vi utvikler bolig- og næringseiendommer med god arkitektur, funksjonalitet og kvalitet. Ved å ta bevisste valg i hele prosessen, fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger eller næringslokaler optimaliserer vi verdier og sikrer energivennlige og bærekraftige løsninger.

Vi bygger kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. Våre ansatte har lang erfaring i alle faser av et utviklingsprosjekt. Ved å levere treffsikre vurderinger av eiendommers potensial sikrer vi smidige regulerings- og søknadsprosesser. Vi vet at god utforming, tilvalg og leietakertilpasninger er viktig for kunden, og vi sørger derfor for god oppfølging i byggefasen. Med inngående kunnskap om markedet, legger vi til rette for et målrettet og effektivt salgsarbeid.

Vi vurderer kontinuerlig nye prosjekter. Vi investerer i egne utbyggingsprosjekter og samarbeider gjerne med eiendomsbesittere som ønsker en aktiv partner i sine prosjekter.

Eiendomssektorens veikart mot 2020

Eiendomssektorens Veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det skal bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. og inneholder en liste med 10 strakstiltak for eiendomsutviklere.

J.B. Uglands visjon «Stolthet i å utvikle» forplikter oss til å utvikle gode møteplasser og skape varig og bærekraftig forandring. Hensynet til miljø og bærekraft skal vektlegges i alle våre prosjekter. Ved å signere 10 strakstiltak for boligutviklere og for eiendomsselskap forplikter vi oss til å bygge og drifte grønt i hele porteføljen.

10 strakstiltak

1. Innføre miljøledelse i alle prosjekter
2. Definere bærekraftmål
3. Samspill mellom bygg og omgivelser
4. Stimulere til innovative løsninger
5. Utnytte takflatene
6. Fleksible og arealeffektive løsninger
7. Stille miljøkrav ved innkjøp
8. Etterspørre fossilfri byggeplass
9. Bygg som stimulerer til bærekraftig livsstil
10. Utarbeid bruksanvisning  for god ressursutnyttelse til boligkjøpere og leietakere

Pågående prosjekter

Kvartal 14
Kristiansand

Kvartal 14

Kvartal 14 (K14) er et næringsprosjekt i sentrum av Kristiansand. Tidligere Dalandgården og Citygården skal rives og gi rom for innovativ byfornyelse bestående av 13 000 m2 kontor, 4 000 m2 handel og to underetasjer med parkering.

Se prosjektets nettside
Tangen Allè
Arendal

Tangen Allè

Tangen Allè (ca. 71 000 kvm) har en idyllisk beliggenhet ved Nidelva på His i Arendal Kommune. Dagens industribygg har stått tomt i en årrekke og området er nylig satt av til bolig med innslag av næring i kommuneplanens arealdel.

Se prosjektets nettside
Holmen, Kilsund
Arendal

Holmen, Kilsund

Holmen, Kilsund er et leilighetsprosjekt under utvikling i samarbeid med lokale entusiaster. Planene for dette prosjektet inkluderer 24 leiligheter med varierende størrelser hvor alle vil få gode parkeringsmuligheter og mulighet for båtplass ved tilhørende småbåtanlegg.

Se prosjektets nettside

Ferdigstilte prosjekter

Agder Næringspark
Lillesand

Agder Næringspark

J.B. Ugland Eiendom utvikler Agder Næringspark på Kjerlingland i Lillesand sammen med Lillesand Næringsarealer AS (LINA) og Kristiansand Næringsselskap (KNAS). Agder Næringspark er landsdelens største regulerte næringsområde, med ca. 1100 mål næringstomter regulert til ulike formål. Den er strategisk plassert langs E18 mellom Arendal og Kristiansand og med gode trafikale forbindelser i alle retninger.

Se prosjektets nettside

Hvor er?

Arendal
Holmen, Kilsund
Kristiansand
Kvartal 14
Arendal
Tangen Allè
Oslo
Slemdal
Kristiansand
Kanalbyen 2C
Lillesand
Agder Næringspark
Grimstad
Fevikpynten
Grimstad
Grøm Handelspark
Oslo
Fyrstikkalléen 1 og 3

Kontakt

Jill Akselsen
Daglig leder Eiendom
+47 934 77 934jak@jbugland.no
Jorunn Aarrestad
Leder Eiendomsutvikling
+47 901 77 818jaa@jbugland.no
Geir Jonny Ringvoll
Eiendomsutvikler
+47 971 51 242gjr@jbugland.no
Ulrikke Meidell
Prosjektkoordinator
+47 480 24 578ume@jbugland.no
Elin A. Bjerke
Regnskapskonsulent
+47 476 06 899eab@jbugland.no
Håvard Bjorå
Prosjekt- og forretningsutvikler
+47 479 69 660hb@jbugland.no

Aktuelt