Ledige lokaler

J. B. Ugland Eiendomsforvaltning sin viktigste oppgave er effektiv drift- og vedlikehold av eiendommene og kontorarealene. Våre leietakeres behov og ønsker står hele tiden i fokus.

I Grimstad har vi en bygningsmasse på ca. 60.000 kvm (herav utgjør Universitetet ca. 35.000 kvm) som er en del av Sørlandets Teknologipark.

Interessert i å leie? Send oss en mail, så tar vi kontakt! cs@jbugland.no