I hjertet av innovasjonsmiljøet

Grimstad

Innovasjon Norge tilbyr tjenester til dem som driver, eller ønsker å etablere virksomhet i Agder. Gjennom rådgivning, finansiering og kompetanseheving er Innovasjon Norge Agder med på å skape fremtidens arbeidsplasser direkte fra deres lokaler i Sørlandets Teknologipark.

Sveinung Hovstad
Sveinung Hovstad er direktør i Innovasjon Norges agderkontor og fornøyd leietaker i Sørlandets Teknologipark.

Sveinung Hovstad er direktør i Innovasjon Norge Agder. Sammen med sin stab på 14 ansatte har Sveinung hatt kontor i Sørlandets Teknologipark siden 2013. Vi har tatt en prat med han for å høre hvordan han og kollegene hans opplever å ha tilhold i Sørlandets Teknologipark.

–Hvorfor valgte dere i Innovasjon Norge å etablere dere i Sørlandets Teknologipark?

–IN besluttet for en tid tilbake å slå sammen kontoret i Kristiansand og Arendal og lage et felles kontor for Agder. Det var mange hensyn og behov som skulle dekkes. Grimstad pekte seg ut som godt valg – «midt i Agder». Kontorfasilitetene i Sørlandets Teknologipark, med nærhet til Universitetet, var en del av vurderingen og føltes som relevant for vår virksomhet.

–Kan du peke på tre faktorer som dere er spesielt fornøyd med her i Sørlandets Teknologipark?

–Moderne lokaler til konkurransedyktig pris. Gode parkeringsforhold. Relevante tilleggstjenester som ekstra tilgang på møtelokaler, kantine, lager m.m. Og en serviceinnstilt utleier.

–Sørlandets Teknologipark tilbyr en miks av akademia, gründermiljøer og næringsliv. Hvilket mulighetsrom skaper det for dere i Innovasjon Norge?

–Først og fremst er det et relevant miljø hvor mange av bedriftene både er kunder og samspillspartnere. Samspill med Universitet og «labbene» som i4-Helse, MIL og Future Materials er viktige for oss og det er noe lettere å samspille når vi ligger såpass konsentrert som vi gjør i Grimstad. Dette er miljøer som er viktige for store deler av næringslivet på Agder. Det er også viktig for oss at tilbudene som finnes i teknologiparken blir gjort kjent for næringslivet på Agder og da er det relevant for oss å ha kontoret i det samme miljøet. Det gjør det lettere å bli kjent med kompetansen og tilbudet som finnes i Sørlandets Teknologipark.

Besøk Innovasjon Norge sitt Agderkontor – www.innovasjonnorge.no/no/om/kontorer-i-Norge/agder/