Under utvikling

Omre Nord

Grimstad
Omre Nord

Omre Nord i Grimstad består av ca. 350 mål næringstomt beliggende langs E-18 mot Kristiansand.

Les mer herLes mer her
Infoikon