Hovedkontor Norwegian

OSLO
Hovedkontor Norwegian

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS, Ugland Kapital AS og Andrino Holding AS har gjennom det felleseide selskapet Gróa Eiendom AS, kjøpt 48% av aksjene i Office Fornebu AS. Dette selskapet eier, gjennom Fornebu Næringseiendom 1 As, flyselskapet Norwegian sitt hovedkontor på Fornebu.

Les mer herLes mer her
Infoikon

Omre Nord

Grimstad
Omre Nord

Omre Nord i Grimstad består av ca. 350 mål næringstomt beliggende langs E-18 mot Kristiansand.

Les mer herLes mer her
Infoikon

Sørlandets Teknologipark - Campus Grimstad

Grimstad
Sørlandets Teknologipark - Campus Grimstad

Områdeplanen for Sørlandets Teknologipark og tilhørende Campus Grimstad legger til rette for å utvikle en attraktiv bydel, der området suppleres med park, moderne bo-områder, handel, idrett og rekreasjon.

Les mer herLes mer her
Infoikon